เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

กอจ.ตรัง คัดเลือกกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กอจ.ตรัง คัดเลือกกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางประจำจังหวัดตรัง โดยมี นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานการคัดเลือก

      การคัดเลือกเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 14.30 น. นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ปลัดจังหวัดตรัง กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังเข้าร่วมคัดเลือก 30 ท่าน ครบองค์ประชุม จากนั้นได้มีการชี้แจงวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก การเสนอชื่อ วิธีการคัดเลือกและเปิดให้มีการซักถาม จึงให้เริ่มการเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 3 ท่านคือ นายสมาน ลิประพันธ์ ได้ถอนตัว ส่วนนายวีระ เจริญฤทธิ์ ได้หมายเลข 1 และนายกะหนี ซาชา ได้หมายเลข 2 และเปิดให้มีการลงคะแนนแบบลับ

      ผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว หมายเลข 2 นายกะหนี ซาชา ได้ 16 คะแนน  หมายเลข 1 นายวีระ เจริญฤทธิ์  ได้ 14 คะแนน และ ไม่มีบัตรเสีย หลังจากนั้น นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ปลัดจังหวัดตรังได้ประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้ นายกะหนี ซาชา ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่มา : www.cicot.or.th

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view