เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

อัลกุรอ่านทางนำแห่งชีวิต

อัลกุรอ่านทางนำแห่งชีวิต


        ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และละทิ้งสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม แล้วเราจะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า


        อัลกุรอาน คือ พระดำรัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานแก่ท่านนบีมุฮำหมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผ่านมลาอิกะฮฺญิบรีล เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮฺสำหรับมนุษยชาติ เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกนี้และโลกหน้า ดังที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงตรัสไว้ว่า

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (سورة الإسراء:9)


      ความว่า “แท้จริง อัลกุรอานนี้นำสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่” (ซูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: โองการที่ 9)


        นอกจากนั้นอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มีความมหัศจรรย์ยิ่งนัก เป็นคัมภีร์ที่ประมวลศาสตร์ทุกแขนงไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ตลอดกาลจนถึงวันกิยามะฮฺ เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของประชาชาติมุสลิมที่ครอบคลุมทุกๆมิติ ไม่ว่าในเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคมและอื่นๆเป็นต้น


        อัลกุรอานมีคุณลักษณะเด่นหลายประการล่าวกคือเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานลงจากอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ไม่ใช่เป็นการประพันธ์ คิดขึ้นมาจากมนุษย์ ซึ่งได้รับประกันจากอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ว่า ปลอดจากการเปลี่ยนแปลง และเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานแก่มนุษย์ทั้งมวลและหมู่ญิน


          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย อัลกุรอานเป็นคำภีร์ที่ประมวลคำสอนที่ครอบคลุมชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน เป็นคัมภีร์ที่มีคำสอนและบทบัญญัติที่ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงทุกกาลเวลาและทุกสถานที่ มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอาน ไม่ว่าคำสอนนั้นเกี่ยวข้องกับการศรัทธาหรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ พยายามเป็นมิตรสหายกับอัลกุรอานให้ใกล้ชิดที่สุด ด้วยการอ่านอย่างสม่ำเสมอ พยายามให้เป็นกิจวัตรประจำวันและอ่านให้มากที่สุด เพื่อจะได้รับทางนำและผลบุญมากที่สุดจากอัลลอฮฺ(ซ.บ.)
การอ่านอัลกุรอานต้องพยายามอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ และควรอ่านในสภาพบริสุทธิ์คือมีน้ำละหมาดและปกปิดร่างกาย อ่านในสถานที่สะอาด พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาสาระในอัลกุรอาน ด้วยการเรียนรู้และศึกษาความหมายของอัลกุรอานจากผู้รู้ และค้นคว้าจากหนังสือคำแปลอัลกุรอานและหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน เพื่อจะได้เข้าใจอัลกุรอานอย่างลึกซึ้ง         ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย การอ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่อิสลามกำชับและส่งเสริมอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดผลบุญมากมายไว้ เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า “พวกท่านจงอ่านอัลกุรอานเถิด เพราะในวัน กิยามะฮฺมันจะคอยให้ความช่วยเหลือแก่มิตรสหาย (คือผู้ที่อ่านมัน)” (รายงานโดยมุสลิม)


        และท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวอีกว่า  “ผู้ใดที่อ่านอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะได้รับหนึ่งความดีงาม โดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่า ฉันไม่ได้บอกว่า อลิฟ ลาม มีม เป็นหนึ่งอักษร แต่อลิฟ เป็นหนึ่งอักษร ลาม เป็นหนึ่งอักษร มีม ก็เป็นอีกหนึ่งอักษร” (รายงานโดยอัต-ติรมิซีย์)


       นอกจากนี้การอ่านอัลกุรอานจะช่วยให้จิตใจสงบ ความศรัทธาในหัวใจเพิ่มพูน อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ได้ตรัสไว่า


وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً (سورة الأنفال:2)


ความว่า “และ(ผู้ศรัทธานั้น)เมื่อใดที่ได้ฟังอัลกุรอานแล้ว จะทำให้ศรัทธาของพวกเขาเพิ่มพูนขึ้น” (ซูเราะฮฺ อัล-อันฟาล :โองการที่ 2)


       ดังนั้นเมื่อมุสลิมปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ในอัลกุรอานแล้ว เขาจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทำให้ความศรัทธามีความมั่นคงและเข็มแข็ง มีความมั่นใจต่อพระองค์เพิ่มมากขึ้น ทำให้จิตใจบริสุทธิ์และรำลึกถึงพระองค์เสมอและเกรงกลัวต่อวันอาคิเราะฮฺมากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างสม่ำเสมอและละเว้นสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆ ส่งเสริมให้เป็นมุสลิมที่ดี มีคุณธรรมสูงส่ง ป้องกันจากการกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติและคำสอนของพระองค์อัลลอฮ.(ซ.บ.)


        ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทั้งหลาย พวกเราทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดี เพราะเป็นประชาชาติเดียวที่มีอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่พระองค์ประทานให้กับท่านนบีมูฮำหมัดศ็อลลัลลอฮู อะลัยฮิ วะสัลลัม และเป็นสิ่งที่อัลเลาะฮ.(ซ.บ.)ทรงพิทักษ์รักษา มิให้มีการถูกบิดเบือน ไม่มีการแต่งเติมแต่อย่างใด ดังที่อัลเลาะฮ.(ซ.บ.)ได้ทรงยืนยันในเรื่องนี้ไว้ว่า


إِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُوْنَ


      ความว่า “แท้จริงเราได้มอบข้อเตือนใจ (คืออัลกุรอาน) และแท้จริงเราเป็นผู้พิทักษ์ไม่ให้ถูกบิดเบือนหรือถูกทำลาย”

       แต่นับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดยิ่งที่มุสลิมในยุคปัจจุบันบางส่วนกลับโชคร้าย ที่พวกเขาไม่ได้รับความโปรดปรานและไม่ได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับจากอัลกุรอาน ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใส่ใจ ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของเรากับอัลกุรอานนั้น อย่าได้ห่างไกลกัน อย่าให้เราต้องอ่านกุรอาน เฉพาะวันที่ญาติพี่น้องของเราเสียชีวิต อย่าให้เราเป็นผู้อ่านกุรอานเฉพาะวันที่เขาเชิญให้เรามาอ่าน แต่ขณะเดียวกันเมื่อเราอยู่กับบ้าน อันเป็นภารกิจประจำวันของเรา เรากลับไม่เคยปฏิบัติเลย ดังนั้นจึงมิปรารถนาให้ท่านเป็นบุคคลที่ห่างเหินจากอัลกุรอาน และจะเข้าอยู่ในกลุ่มบุคคลที่อัลลอฮ.(ซ.บ.) ทรงกล่าวไว้ในซูเราะฮ.ฏอฮา โองการที่ 124 ว่า


وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى


       ความว่า “บุคคลใดที่ผินเมินจากอัลกุรอาน แท้จริงเขาย่อมจะได้รับการดำรงชีวิตหรือการมีชีวิตที่แร้นแค้น และเรา (คืออัลลอฮ.) จะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์มาในสภาพที่ตาบอด”


       ขอให้ท่านทั้งหลายได้ลองตรวจสอบว่า ชีวิตของเราแต่ละวัน วันนี้ เราได้มีโอกาสอ่านอัลกุรอาน อย่างน้อยซักวันละ 10 อายะห์จะได้ไหม อย่างน้อย ๆ ให้ชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละคืนได้ผ่านการรำลึกถึงอัลลอฮ์.(ซ.บ.) โดยผ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสื่อ

ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณา ข้อคิดและบทเรียนจากคุตบะฮ์ในวันนี้ว่า

  1. อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ซึ่งเป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺ.(ซ.บ.)ที่ทรงประทานให้เป็นทางนำแก่มนุษยชาติ
  2. อัลกุรอานมีความสำคัญต่อมุสลิม เพราะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนและบทบัญญัติต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์
  3. มุสลิมมีหน้าที่ต้องศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานอย่างเคร่งครัด
  4. การอ่านอัลกุรอานมีความประเสริฐและประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ มีผลบุญที่มหาศาล
  5. การปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานจะก่อให้เกิดผลดีต่างๆ มากมายแก่ตัวมนุษย์เอง

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view