เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2556"

งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2556"

       

กำหนดการ 

งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2556” (Phuket Andaman Halal Expo 2013) 

วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2556

ณ บริเวณสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต 

----------------------------

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

17.00 – 18.00 น.            กิจกรรมเยาวชน / เวทีเยาวชน 

18.00 – 19.00 น.            หยุดพัก/ปฏิบัติศาสนกิจ 

19.00 – 20.00 น.            บรรยายพิเศษ เรื่อง“วิถีชีวิตมุสลิมในยุคปัจจุบัน”

                                    โดย   อาจารย์ปริญญา ประหยัดทรัพย์  เลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิ   
                                     จุฬาราชมนตรี

20.00 – 20.30 น.              พัก / ปฏิบัติศาสนกิจ 

20.30 – 21.30 น.              พิธีการเปิดงาน 

                                    - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

                                    - กล่าวต้อนรับ โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี  อินทุสุต) 

                                    - กล่าวรายงาน
                                      โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์) 

                                    - ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล) ประธานในพิธี  
                                       กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท 

21.30 – 22.30 น.              รายการของสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม (TMTV)

                                       รายการ “ฮาลาลในวิถีชีวิตมุสลิม”

                                      โดย...  1) วิทยากรจากสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม (TMTV)

                                                 2) อาจารย์อาลี  เสือสมิง  
                                                    อนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 

                                     ดำเนินรายการโดย... วิทยากรจากสถานีโทรทัศน์ (TMTV)

22.30 – 23.30 น.             การแสดงการขับร้องอะนาซีดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556

 17.00 – 18.00 น.           กิจกรรมของเยาวชน

18.00 – 19.00 น.            พัก / ปฏิบัติศาสนกิจ

19.00 – 20.00 น.            กิจกรรมการแสดงบนเวที

20.00 – 20.30 น.            พัก / ปฏิบัติศาสนกิจ

20.30 – 21.30 น.             ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดงาน

21.30 – 22.30 น.             รายการของสถานีโทรทัศน์ YATEEM TV

                                    รายการ “เศรษฐกิจอิสลาม”

                                    โดย   1)  อาจารย์ อัชอารีย์  เรืองปราชญ์  
                                                    วิทยากรจาก... YATEEM TV

                                              2)  ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน  
                                                     สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้

                                              3)  ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ 
                                                    หรือผู้แทนฯ

                                     ดำเนินรายการโดย...นายคอลิด  ปู่ทอง  วิทยากรจาก... YATEEM TV

22.30 – 23.30 น.              การแสดงการขับร้องอะนาซีด      

 

กิจกรรมในงานเอ็กซ์โป
 

  • การขับร้องอะนาซีด
  • การแสดงสาธิตวิถีชีวิต - การดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม และวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยมุสลิม
  • การแสดงวิดีทัศน์ภาพย้อนยุควิถีมุสลิม หรือเป็นนิทรรศการภาพถ่ายมัสยิด กิจกรรมของมุสลิมในท้องถิ่น
  • การแสดงของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต
  • การจัดซุ้มอาหารชวนชิมมุสลิม 4 ภาค
  • สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว สินค้า OTOP จังหวัดภูเก็ต
  • การออกร้านเครื่องแต่งกายมุสลิม
  • ร้านหนังสือมุสลิมชั้นนำ

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view