เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

มหันตภัยของยาเสพติด

มหันตภัยของยาเสพติด

 


มหันตภัยของยาเสพติด


       ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และละทิ้งสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม แล้วเราจะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และโลกอาคีเราะฮ์
       ปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามแพร่ระบาดอยู่ในสังคมนั้น เป็นเรื่องด่วนที่ทุกภาคส่วนจำต้องหาทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป เพราะเหยื่อของผลร้ายจากยาเสพติดก็ คือ เยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นพลังอันสำคัญของสังคมเรานั่นเอง
        ยาเสพติดประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทออกฤทธิ์กดประสาท กระตุ้นประสาทหรือหลอนประสาท ล้วนแล้วแต่ให้โทษใหญ่หลวงกับผู้เสพ อาจเป็นอาชญากรโดยไม่รู้ตัว เมื่อติดก็จะหยุดเสพไม่ได้แต่จะต้องเพิ่มปริมาณของการเสพขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งร่างกายทรุดโทรมและสุดท้ายก็ตกอยู่ในสภาพตายผ่อนส่ง

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย เยาวชนมุสลิมที่ดีมีคุณภาพนั้นจะเป็นแก่นแกนและพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมมุสลิมให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงโดดเด่น แต่เยาวชนที่ติดยาเสพติดนั้นเป็นผู้ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของอิสลามเสียเอง เพราะยาเสพติดเป็นตัวการบ่อนทำลายสิ่งสำคัญ 3 ประการด้วยกัน อันได้แก่ สติสัมปชัญญะ ชีวิต และทรัพย์สิน เยาวชนที่ติดยาเสพติดอาจไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษา อนาคตมืดมน หากตกเป็นทาสยาเสพติดก็จะทำให้กลายเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบ ประกอบอาชญากรรมเพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพ เมื่อถูกจับกุมแผนการชีวิตก็ล้มเหลว


         ในกลุ่มนักเรียนนั้นบุหรี่หาง่ายตามร้านค้าทั่วๆ ไป และเป็นตัวการหนึ่งที่สำคัญที่จะพาพวกเขาไปสู่การเสพยาเสพติดประเภทร้ายแรงอื่นๆ เช่น ดมกาว กัญชา ยาบ้า ผงขาวและอื่นๆเป็นต้น เมื่อได้รับการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนกอปรกับสภาพทางจิตใจขาดความอบอุ่นจากครอบครัว หรือเกิดความรู้สึกอยากทดลองสุดท้ายก็ตกเป็นทาสของยาเสพติดในต่อมา ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวจะต้องมีบทบาทในการสังเกต และกวดขันพฤติกรรมของลูกๆและให้ความสำคัญในการดูแลอบรมลูกหลานตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นบิดามารดา เมื่อไม่สนใจต่อปัญหาของพวกเขา ไม่ปลูกฝังศีลธรรมและจรรยามารยาทแล้ว ในที่สุดก็จะเกิดช่องว่างระหว่างเด็กกับความอบอุ่นทางครอบครัว สุดท้ายเยาวชนที่ควรจะเป็นคนดีของสังคม ก็หันไปพึ่งยาเสพติดและสร้างจุดบอดขึ้นในสังคมมุสลิม


ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย อิสลามห้ามการดื่มเหล้าและยาเสพติดต่างๆ ก็เพราะมันเป็นสิ่งโสมม เผาผลาญประโยชน์และคุณค่าอันมากมายที่ชีวิตควรได้รับ เพราะการเสพย์สิ่งเสพติดนั้นเป็นการทำลายสุขภาพ ทำลายสังคม ทำลายเศรษฐกิจ ซ้ำยังเป็นผลร้ายในการปฏิบัติศาสนกิจอีกด้วย เพราะเป็นที่แน่นอนชัดเจนว่าการประกอบศาสนกิจที่ถูกต้องทางศาสนาล้วนมีแรงผลักดันจากสติปัญญาที่รอบคอบและร่างกายที่แข็งแรง ด้วยเหตุนี้ท่านรอซู้ลลุลลอฮฺ (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า

“มุมินที่แข็งแรงนั้นเป็นที่รักของอัลลอฮฺยิ่งกว่ามุมินที่อ่อนแอ”


         อิสลามมิเพียงแต่จะประกาศอุดมการณ์สิทธิแห่งของการดำรงชีวิตนี้เท่านั้น หากแต่ยังประกาศพร้อมกันนั้นว่า จำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่กับสุขภาพพลานามัย ขจัดปัดเป่าโรคภัยและโรคระบาดทั้งหลาย ให้พ้นจากคนในสังคม ดังเหตุการณ์เรื่องการระบาดของโรคอหิวาต์ในสมัยของท่านคอลีฟะห์อุมัร ซึ่งท่านได้ห้ามกองทัพมิให้ตัดผ่านไปยังดินแดนที่มีโรคระบาดทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของท่านรอซู้ล (ซ.ล.) ที่ว่า

“หากเกิดโรคอหิวาระบาด ณ ดินแดนใดและท่านไม่ได้อยู่ในดินแดนนั้น ท่านก็จงอย่าเข้าไปแต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นในดินแดนของท่าน ท่านก็จงอย่าออกไป”


          จากวจนะดังกล่าว ศอฮาบะห์ได้ชี้ให้เห็นว่า มุสลิมจะต้องมีการปกป้องสังคมให้พ้นไปจากความเสียหายที่จะเข้ามาบ่อนทำลายสังคม เช่นเดียวกันกับพิษร้ายของยาเสพติดต่าง ๆ ที่กำลังคุกคามสังคมของเรา ซึ่งจำเป็นที่เราจะต้องร่วมมือกันต่อต้านเพื่อมิให้ลูกหลานของเราต้องถูกยาเสพติดครอบงำ และจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพอันดีงามให้กับพวกเขาเพื่อจะใช้สร้างเกียรติภูมิและเป็นกำลังเสริมที่สำคัญของอิสลามและสังคมมุสลิมในปัจจุบันและอนาคตให้มีความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ตราบนานเท่านาน อันที่จริงอิสลามได้กำหนดบทบัญญัติต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆนั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์พื้นฐานของมนุษย์ทั้งห้าประการคือ ศาสนา ชีวิต ทรัพย์สิน สติปัญญา และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงได้มีบัญญัติห้ามสิ่งเสพติด โดยประมวลอยู่ในบทบัญญัติในเรื่องการห้ามการดื่มสุราไว้ในอัลกุรอานว่า
 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة : 90) 


ความว่า“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงแล้วสุรา การพนัน รูปปั้นต่างๆ และการเสี่ยงทายนั้น คือสิ่งสกปรกซึ่งเป็นงานของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงละทิ้งมันเถิด เพื่อพวกเจ้าจะได้ประสความสำเร็จ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ: โองการที่ 90)         ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย สิ่งเสพติดอื่นๆ ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้มีระบุในอัลกุรอานนั้นก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับสุรา เพราะต่างก็ให้โทษต่อร่างกายมนุษย์และทำลายสติปัญญาให้เสื่อมเสียได้เท่าๆ กัน อีกทั้งยังมีการยืนยันจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำให้เกิดอาการมึนเมาได้นั้นมีสถานะเหมือนกับสุรา โดยที่ได้กล่าวไว้มีใจความว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เมาได้นั้นก็เหมือนสุรา และสุราทุกชนิดนั้นเป็นที่ต้องห้าม” (รายงานโดย มุสลิม)
ภัยของสิ่งเสพติดนั้นเป็นที่ทราบกันอย่างชัดเจนว่ามีผลเสียอย่างไรบ้าง ดังนั้นจึงควรต้องตระหนักในการป้องกันไม่ให้สิ่งเสพติดระบาดในสังคม        การระบาดของสิ่งเสพติดถือเป็นสัญญาณอันตรายที่น่ากลัว เพราะสิ่งเสพติดมักจะระบาดในหมู่เยาวชนเสียส่วนใหญ่ เมื่อเยาวชนติดสิ่งเสพติดนั่นก็แสดงว่าอนาคตอันสดใสของสังคมกำลังมืดลงทุกที ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องเอาใจใส่มากเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันไม่ให้สิ่งเสพติดระบาดมากขึ้นไปจากที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้
         นอกจากนี้การระบาดของสิ่งเสพติดทุกชนิด นั้นถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลก ซึ่งท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีใจความว่า “แท้จริงในจำนวนสัญญาณของวันสิ้นโลกนั้นคือ จะมีการระบาดของสุรายาเมา” (รายงานโดย มุสลิม)ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ข้อคิดและบทเรียนที่ได้รับจากคุตบะฮ์ในวันนี้
1.อิสลามกำหนดบัญญัติห้ามสิ่งเสพติดเพื่อประโยชน์ของตัวมนุษย์เอง
2.สิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นที่ต้องห้ามโดยหลักฐานที่ถูกต้องในบัญญัติอิสลาม
3. ภัยของสิ่งเสพติดนั้นเป็นโทษทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม
4. การป้องกันสิ่งเสพติดในสังคมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคนทุกฝ่ายที่ต้องดูแลเอาใจใส่ ป้องกัน และทำความเข้าใจ
5.การระบาดของสิ่งเสพติด ถือเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกประการหนึ่ง


โดย อ.ปริญญา  ประหยัดทรัพย์
เลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view