เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

แถลงข่าวเปิดตัว “สถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย”

แถลงข่าวเปิดตัว “สถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย”
      คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “สถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย” ชูยุทธศาสตร์ “ศาสนา รับรอง วิทยาศาสตร์ รองรับ”

    คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรกลางของมุสลิมในประเทศไทย  มีหน้าที่สำคัญคือการตรวจและรับรองฮาลาลที่มีคุณภาพ แก่ภาคพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมอาหารรวมทั้งสินค้าบริการแถลงเปิดตัว สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ด้านวิชาการ ควบคุมด้านมาตรฐานและระเบียบต่างๆ โดยจะร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย พัฒนาด้านมาตรฐานฮาลาลของไทยให้เป็นที่หนึ่งของโลกภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่า ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ โดยใช้สถานที่ในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เป็นสำนักงาน มุ่งหวังให้เกิดความก้าวหน้าด้านพัฒนาการรับรองฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 39 แห่ง ตามปณิธานร่วมที่ว่า “มุ่งสร้างฮาลาลไทย เป็นที่หนึ่งของโลก” “ HALAL THAILAND HALAL WORLD 

source : www.halalscience.org

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view