เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการฮาลาล

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการฮาลาล

โครงการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล"

     ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลโดยการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล” เพื่อให้การพัฒนาระบบการตรวจประเมินการรับรองฮาลาลพร้อมพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจประเมินฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนรวม  120  คน  ได้แก่ ที่ปรึกษาฮาลาลและคณะตรวจฮาลาลส่วนกลางจำนวน 101 คน คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล  สกอท. จำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นายสมาน อาดัม รองเลขาธิการฯ กอท.พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่  เลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
บรรยาย  เรื่อง กิจการฮาลาลกับนโยบายคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” 

โดย  รศ.ดร.อิสมาแอ  อาลี  ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  สกอท.

บรรยาย  เรื่อง  “องค์กรกับการพัฒนาบุคลากรฮาลาล

       โดย  อาจารย์สมัย เจริญช่าง รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยบรรยายเรื่อง การบูรณาการมาตรฐานฮาลาลและระบบ HAL-Q กับโครงการพัฒนา-ตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ 56” 
โดย รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ฯ

 บรรยายเรื่อง จริยธรรมการทำงานกับอะมานะห์ที่ต้องรักษา

 โดย  นายประสาน  ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
สรุปการอบรม โดยอิหม่ามรัศมี ดำชะไว รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล


 มอบวุฒิบัตร โดย รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี

ที่มา : http://www.cicot.or.th

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view