เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

กำหนดวันจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1433/2555

กำหนดวันจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1433/2555

        สำนักจุฬาราชมนตรีได้รับหนังสือจาก สำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง ขอพระราชทานพระราชานุญาติเลื่อนการเสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๓ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นวันเสาร์ที่ ๑๘ หรือวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ความละเอียดตามอ้างนั้น
        สำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลกราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว จะเสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ล่าสุดงานเมาลิดกลางฯ ได้เลื่อนไปจัดในวันที่  14 - 15 - 16 - 17 เดือนมีนาคม 2555   คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Tags : เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย1433 2555 ตรงกับ  เมาลิดกลางฯ2555  งานเมาลิดกลาง

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view